باشگاه تخصصی یوگا سینا کلاس یوگا در کرج و تهران
روز هفته:     نام کلاس:     استاد:     جنسیت:     شعبه:    

کلاس های حضوری


برای ورود به کلاس های آنلاین اینجا را کلیک کنید
شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پیشرفتهسینا صمیمی20-22127آقایان3,600,0001400/12/7
اکباتان
آسانا 2ثریا افشاریآبان-آذر 16-17:30228بانوان3,400,0001401/8/7
اکباتان
آسانا 3زهرا هداوندآبان-آذر 16-17:30228بانوان4,300,0001401/8/7
اکباتان
آسانا 3شهره خراسانیآبان-آذر 18-19:30228بانوان4,300,0001401/8/7
اکباتان
آسانا 4زهرا هداوندآبان-آذر 19:30-17:30228بانوان4,300,0001401/8/7
اکباتان
آسانا پیشرفتهثریا افشاریآبان-آذر 19:45-17:45228بانوان4,300,0001401/8/7
اکباتان
یوگا کودکانشهره خراسانیآبان-آذر 16-17:30228آقایان4,300,0001401/8/7
اکباتان
آسانا 5رضا بیگیآبان-آذر 20-22228آقایان4,300,0001401/8/7
اکباتان
یوگا کودکانشهره خراسانیآبان -آذر 17-15:30228بانوان4,300,0001401/8/9
اکباتان
یکشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا 3عارفه رحیمیعارفه17:30-19:3068بانوان3,600,0001400/12/8
اکباتان
سفر اول تاشکوهسینا صمیمی1فروردین تا 5فروردین 140134مختلط19,500,0001401/1/1
اکباتان
آسانا 2مهدخت پریشان زادهآبان-آذر 19:30-21228بانوان3,400,0001401/8/8
اکباتان
آسانا 3مریم فکوریآبان-آذر 19:30-17:30228بانوان4,300,0001401/8/8
اکباتان
آسانا 4زهرا هداوندآبان-آذر 19:30-17:30228بانوان4,300,0001401/8/8
اکباتان
آسانا 4مریم فکوریآبان -آذر 11-13228بانوان4,300,0001401/8/8
اکباتان
آسانا 5مهناز محمدنوریآبان-آذر 19:30-17:30228بانوان4,300,0001401/8/8
اکباتان
آسانا پیشرفتهمهناز محمدنوریآبان -آذر 13-11228بانوان4,300,0001401/8/8
اکباتان
آسانا 2جمشید پورعبداللهآبان-آذر20-21:30228بانوان3,400,0001401/8/8
اکباتان
دوشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
TRX یوگاثریا افشاریآبان -آذر 11:30-13228بانوان3,800,0001401/8/8
اکباتان
آسانا پایهمریم فکوری19-20:30158بانوان3,400,0001401/8/9
اکباتان
آسانا پایهمسعود خسروآبادی20-21:30188آقایان3,400,0001401/8/9
اکباتان
آسانا 2سوسن جدیدیآبان -آذر 9-10:30218بانوان3,400,0001401/8/9
اکباتان
آسانا 4زهرا صفایی مهرآبان -آذر 9-11228بانوان4,300,0001401/8/9
اکباتان
آسانا 5زهرا اکبریآبان-آذر 19:30-17:30228بانوان4,300,0001401/8/9
اکباتان
آسانا 5زهرا اکبریآبان-آذر 15:30-17:30228بانوان4,300,0001401/8/9
اکباتان
آسانا 5مهناز محمدنوریآبان -آذر 17-15218بانوان4,300,0001401/8/9
اکباتان
آسانا 5شهره خراسانیآبان-آذر 19:30-17:30228بانوان4,300,0001401/8/9
اکباتان
آسانا پیشرفتهنفیسه دارآفرینآبان -آذر 9-11 دوشنبه-چهارشنب208بانوان4,300,0001401/8/9
اکباتان
یوگا ابزارسوسن جدیدیآبان -آذر 13-11:30228بانوان4,300,0001401/8/9
اکباتان
سویینگ یوگامهناز محمدنوریآبان -آذر 17-18:30218بانوان3,800,0001401/8/9
اکباتان
آسانا پایهمسعود خسروآبادیآبان-آذر 20-21:30228بانوان3,400,0001401/8/9
اکباتان
آسانا 4امین پرتویآبان-آذر 20-22228آقایان4,300,0001401/8/9
اکباتان
سه شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
یوگا نیدراسینا صمیمی19:30-21:3084بانوان4,200,0001401/7/19
اکباتان
آسانا پایهمهناز محمدنوری9-10:3058بانوان3,400,0001401/8/10
اکباتان
آسانا 2آبان -آذر 9-10:30228بانوان3,400,0001401/8/10
اکباتان
آسانا 2نفیسه دارآفرینآبان-آذر18-19:30228بانوان3,400,0001401/8/10
اکباتان
آسانا 3مریم بهنامآبان-آذر17:30-19228بانوان3,400,0001401/8/10
اکباتان
آسانا 3مریم بهنامآبان-آذر 21:30-19:30228بانوان4,300,0001401/8/10
اکباتان
آسانا 3بابک سجادیآبان-آذر 20_22228آقایان4,300,0001401/8/10
اکباتان
آسانا 5عارفه رحیمیآبان-آذر 19:30-17:30228بانوان4,300,0001401/8/9
اکباتان
چهارشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پایهنفیسه دارآفرین11:30-13158بانوان3,400,0001401/8/11
اکباتان
آسانا 3مهناز محمدنوریآبان -آذر 9-10:30228بانوان4,300,0001401/8/11
اکباتان
آسانا 3زهرا اکبریآبان -آذر 11:30-13228بانوان4,300,0001401/8/11
اکباتان
آسانا 3مهناز محمدنوریآبان-آذر 19:30-17:30228بانوان4,300,0001401/8/11
اکباتان
آسانا 3آبان-آذر 19:30-17:30228بانوان4,300,0001401/8/11
اکباتان
آسانا 4زهرا اکبریآبان -آذر 9-11228بانوان4,300,0001401/8/11
اکباتان
آسانا 4ثریا افشاریآبان-آذر 19:30-17:30228بانوان4,300,0001401/8/11
اکباتان
آسانا 2بابک سجادیآبان-آذر 20-21:30228آقایان3,400,0001401/8/11
اکباتان
پنج شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پایهعارفه رحیمی15:30-17168بانوان3,400,0001401/7/10
اکباتان
آسانا 3زهرا هداوندآبان-آذر15-16:30228بانوان4,300,0001401/8/12
اکباتان
آسانا 4مهناز محمدنوریآبان -آذر 13-15228بانوان4,300,0001401/8/12
اکباتان
آسانا 4شیرین صادقی پورآبان -آذر 13-15228بانوان4,300,0001401/8/12
اکباتان
آسانا 4شیرین صادقی پورآبان -آذر 9-11228بانوان4,300,0001401/8/12
اکباتان
سویینگ یوگامهناز محمدنوریآبان -آذر 9-10:30228بانوان3,800,0001401/8/12
اکباتان
سویینگ یوگامهناز محمدنوریآبان -آذر 12:30-11128بانوان3,800,0001401/8/12
اکباتان
یوگا ابزارعارفه رحیمیآبان -آذر 12-10:30228بانوان4,300,0001401/8/7
اکباتانبه کانال تلگرام ما بپیوندید

جهت اطلاع از دوره ها، تخفیف ها و سایر اخبار به کانال تلگرام ما بپیوندید