باشگاه تخصصی یوگا سینا کلاس یوگا در کرج و تهران
روز هفته:     نام کلاس:     استاد:     جنسیت:     شعبه:    

کلاس های حضوری


برای ورود به کلاس های آنلاین اینجا را کلیک کنید
شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پیشرفتهسینا صمیمی20-22117آقایان3,600,0001400/12/7
اکباتان
آسانا 2زهرا هداوند17:30-1908بانوان3,400,0001401/4/11
اکباتان
آسانا 5ثریا افشاری15:45-17:45178بانوان4,300,0001401/4/11
اکباتان
آسانا پیشرفتهثریا افشاری17:45-19:45148بانوان4,300,0001401/4/11
اکباتان
آسانا 5رضا بیگی20-2288آقایان4,300,0001401/4/11
اکباتان
آسانا پایهزهرا هداوند16-17:3008بانوان3,400,0001401/4/11
اکباتان
آسانا پایهشهره خراسانی18-19:3008بانوان3,400,0001401/4/11
اکباتان
یوگا کودکانشهره خراسانی16-17:30118مختلط3,800,0001401/4/11
اکباتان
یکشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا 3عارفه رحیمیعارفه17:30-19:3068بانوان3,600,0001400/12/8
اکباتان
سفر اول تاشکوهسینا صمیمی1فروردین تا 5فروردین 140134مختلط19,500,0001401/1/1
اکباتان
آسانا 2مهدخت پریشان زادهمهدخت_17:30-19:0006بانوان3,000,0001401/4/12
اکباتان
آسانا 2مریم فکوری17:30-19:0026بانوان3,000,0001401/4/12
اکباتان
آسانا 3مریم فکوری11-13106بانوان3,800,0001401/4/12
اکباتان
آسانا 5مهناز محمدنوری17:30-19:3006بانوان3,800,0001401/4/12
اکباتان
آسانا پیشرفتهمهناز محمدنورییکشنبه و سه شنبه 13-112014بانوان8,000,0001401/4/12
اکباتان
TRX یوگاثریا افشاری9-10:3076بانوان3,350,0001401/4/12
اکباتان
آسانا 220-22106آقایان3,800,0001401/4/12
اکباتان
دوشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا 3سوسن جدیدی9-11206بانوان3,800,0001401/4/13
اکباتان
آسانا 3مهناز محمدنوری15_17206بانوان3,800,0001401/4/13
اکباتان
آسانا 3زهرا صفایی مهر9-11206بانوان3,800,0001401/4/13
اکباتان
آسانا 4زهرا اکبری17:30-19:30206بانوان3,800,0001401/4/13
اکباتان
آسانا 5زهرا صفایی مهر11:30-13:30206بانوان3,800,0001401/4/13
اکباتان
آسانا 5شهره خراسانی17:30-19:30196بانوان3,800,0001401/4/13
اکباتان
آسانا پیشرفتهنفیسه دارآفریندوشنبه و چهارشنبه 9 تا 112014بانوان8,000,0001401/4/13
اکباتان
آسانا پیشرفتهنفیسه دارآفرین11:30-13:30206بانوان3,800,0001401/4/13
اکباتان
یوگا کودکانشهره خراسانی15:30-17126بانوان3,350,0001401/4/13
اکباتان
یوگا ابزارسوسن جدیدی11:30-13:00206بانوان3,800,0001401/4/13
اکباتان
سویینگ یوگامهناز محمدنوری17:00-18:30126بانوان3,350,0001401/4/13
اکباتان
آسانا 2مسعود خسروآبادی20-21:30196آقایان3,000,0001401/4/13
اکباتان
آسانا 4امین پرتوی19:30-21:30206آقایان3,800,0001401/4/13
اکباتان
آسانا 4زهرا اکبری15:30-17:30208بانوان4,300,0001401/4/14
اکباتان
سه شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پایهمریم بهنام17:30-19:0018بانوان3,400,0001401/4/14
اکباتان
آسانا پایهبابک سجادی20-21:30118آقایان3,400,0001401/4/14
اکباتان
آسانا 2مریم بهنام15:30-17:00118بانوان3,400,0001401/4/14
اکباتان
آسانا 4عارفه رحیمی17:30-19:3058بانوان4,300,0001401/4/14
اکباتان
آسانا 5زهرا هداوند18-20118بانوان4,300,0001401/4/14
اکباتان
آسانا پایهمریم بهنام19:15_20:45128بانوان3,400,0001401/4/14
اکباتان
آسانا 4عارفه رحیمی15:30-17:30136بانوان3,800,0001401/4/16
اکباتان
چهارشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پایهمهناز محمدنوری9-10:3028بانوان3,400,0001401/4/15
اکباتان
آسانا 2زهرا اکبری9-10:3038بانوان3,400,0001401/4/15
اکباتان
آسانا 2مهناز محمدنوری11-12:3068بانوان3,400,0001401/4/15
اکباتان
آسانا 217:30-19:0048بانوان3,400,0001401/4/15
اکباتان
آسانا 3ثریا افشاری17:30-19:3068بانوان4,300,0001401/4/15
اکباتان
آسانا 4بابک سجادی19:30-21:3088آقایان4,300,0001401/4/15
اکباتان
آسانا پایهزهرا اکبری11:30-13:0008بانوان3,400,0001401/4/15
اکباتان
پنج شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا 2مهناز محمدنوریمهناز-13-14:30198بانوان3,400,0001401/4/16
اکباتان
آسانا 2شیرین صادقی پور13-14:30208بانوان3,400,0001401/4/16
اکباتان
آسانا 3شیرین صادقی پور9-11208بانوان4,300,0001401/4/16
اکباتان
یوگا ابزارعارفه رحیمی10:30-12208بانوان4,300,0001401/4/16
اکباتان
سویینگ یوگامهناز محمدنوری9:30-11128بانوان3,800,0001401/4/16
اکباتان
سویینگ یوگامهناز محمدنوری11-12:30128بانوان3,800,0001401/4/16
اکباتان
آسانا پایهزهرا هداوند15_16:30138بانوان3,400,0001401/4/16
اکباتانبه کانال تلگرام ما بپیوندید

جهت اطلاع از دوره ها، تخفیف ها و سایر اخبار به کانال تلگرام ما بپیوندید